เก็บเกี่ยวพืชผล จากพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โมเดล ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ไปร่วมวางจำหน่ายผลิตผล ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

25 พฤศจิกายน 2565 /

21:56 น.