การจัดการความรู้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

--------------------------------------------

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

"5 ชัด ขจัดจน" คนอู่ไทไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ห้องประชุม 5 แบบ

พัก ณ ศพช.พล.

11 ขั้นตอนกับการสอนอาชีพออนไลน์

Aspect Ratio คืออะไร สำคัญไหม?

เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ

Mind Map 3ก.

teamwork mindmap professional

Power Point ดี : มีชัยไปกว่าครึ่ง

การแช่มือแช่เท้า

การเขียนหนังสือราชการ

เทคนิคการเป็นวิทยากรผู้ช่วย

เทคนิคการสร้างภาพจำ

เพชรบูรณ์ พอเพียง ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

การเผาถ่านเก็บน้ำส้มควันไม้

การดูแลแบตเตอรี

การตรวจการจ้างฯ

การทำน้ำยาอเนกประสงค์

การทำน้ำยาซักผ้าจากมะละกอ

การทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูด

การปลูกผักหวานป่า

การวางแผนการเงินวัยทำงาน

คีย์ลัด zoom

ตลาดหัวเขา (ผอ.)

ตัวอย่าง ขั้นตอนพิธีปิดการฝึกอบรม

ถ่ายภาพสไตล์ PORTRAIT

ปุ๋ยหมักแห้ง

สมุนไพรฤทธิ์ร้อนและเย็น

สร้างตารางนัดทาง Line

หนี้และการบริหารจัดการหนี้

องค์กรคุณธรรม และใสสะอาด

อนุมัติ อนุญาต ใช้แตกต่างกันอย่างไร

อำนานและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)