นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ

ศพช.พิษณโลก
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
เวลา 15.00 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เดินทางมาเป็นประธานในการปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ
(ดำเนินการฝึกอบรม 2 แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก)
โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
พร้อมคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ
ณ หอประชุมสิริสองแคว ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)