นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พบปะผู้คณะบริหารและเจ้าหน้าที่

วันที่ 6 ธันวาคม 2565
เวลา 11.30 น.

นายทรงพล วิชัยขัทคะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

พบปะผู้คณะบริหารและเจ้าหน้าที่
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เขตตรวจราชการที่ 17

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

(จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และ อุตรดิตถ์)

โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

เขตตรวจราชการที่ 17 ให้การต้อนรับ

ณ หอประชุมสิริสองแคว
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)