นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
(Visited 1 times, 1 visits today)