โครงสร้าง/บุคลากร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

กลุ่มงานอำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่พิเศษและการจัดการความรู้

(Visited 1 times, 1 visits today)