โครงสร้าง/บุคลากร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

งานอำนวยการ

งานวิชาการ

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(Visited 1 times, 1 visits today)