ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก 807 หมู่ที่ 8 ถนน พิษณุโลก - หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-311380 โทรสาร 055-311178
(Visited 1 times, 1 visits today)