โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 กระทรวงมหาดไทย

@ศพช.พิษณุโลก

🥳 3 ม.ค. 66

🕐 เวลา 13.30 น.

 

▶️

นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

🤝ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมของฐานเรียนรู้ ก่อนดำเนินโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 กระทรวงมหาดไทย (Change agents for strategic transformation : CAST)

 

ณ ห้องประชุมศรีชินราช

อาคารอำนวยการ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)