ร่วมกำหนดหลักสูตรโครงการอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

@ศพช.พิษณุโลก
10 พฤศจิกายน 65
นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
ผอ.ศพช.พิษณุโลก
มอบหมายให้
นายกิติศักดิ์ รุ่งสาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวช่อเพชรรัดา ปานโท้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวศศิภา ช่วยชู นักทรัพยากรบุคคล
เข้าร่วมกำหนดหลักสูตรโครงการอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ปี 2566
ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)