ตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 (26 ส.ค.64)

@ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-10.30 น.

 

“โครงการตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

นายประยุกต์ สุดธัญรัตน์

ผอ.ศพช.พิษณุโลก

นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

จัดกิจกรรมตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

 

โดยปันน้ำใจ

– แจกข้าวไข่เจียว จำนวน 150 กล่อง

– น้ำดื่มมสมุนไพร “กระเจี๊ยบ, อัญชัน, มะตูม เก๊กฮวย” 150 ชุด

– น้ำดื่มจำนวน 24 ขวด

โดยคุณยุพิน ฤกษ์นอก

– แจกผักปันสุข ปลอดสาร และกล้าพืชผักสวนครัว เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย และผลมะนาว ซึ่งเป็นผลิตผลจากพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

 

หลักสูตรระยะสั้น “108 อาชีพ“ แก้จน พัฒนาคน ทุกช่วงวัย

“กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

กับ 9 เมนู”

 

– การทำน้ำหมัก 7 รส การเลือกเอาสมุนไพรรสต่างๆ มาทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ใช้ได้กับนาข้าว และพืชผักทุกชนิด

ตัวยาสมุนไพรที่ใช้ในการเกษตรสามารถแบ่งออกตามรสของสมุนไพรได้ประมาณ 7 รส คือ รสจืด รสขม รสฝาด รสเบื่อเมา รสเปรี้ยว รสหอมระเหย และรสเผ็ดร้อน

สาธิตการทำโดย

นางนิภา พฤกษวัน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะ ศพช.พิษณุโลก

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากส่วนราชการข้างเคียง ประชาชนในชุมชนบริเวณศูนย์ศึกษาฯ

💖💖💖

(Visited 1 times, 1 visits today)