“พุธพัฒนาเยี่ยมบ้าน/พัฒนาโคกหนองนา” ครั้งที่ 7

@ศพช.พิษณุโลก🔸️
14 ก.ค.64
เวลา 09.00 -12.00 น.

นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
ผอ.ศพช.พิษณุโลก🍁
นำข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ
ร่วมกิจกรรม “พุธพัฒนาเยี่ยมบ้าน/พัฒนาโคกหนองนา”
โดยสัปดาห์นี้ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูก ขิง ข่า ตะไคร้ ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นหญ้าบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่จำนวนสองหลัง

กิจกรรม : สุภาพบุรุษ โคก หนอง นา ยกร่องเตรียมแปลงสำหรับการปลูก ขิงข่าตะไคร้ ตัดแต่งกิ่งไม้
กิจกรรม : สุภาพสตรี โคก หนอง นา ปลูก ขิง ข่า ตะไคร้ ห่มดิน และเตรียมอาหาร

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการโครงการ “พุธพัฒนาเยี่ยมบ้าน/พัฒนาโคกหนองนา”
ได้แจ้งให้เจ้าบ้านได้วางแผนจัดทำแปลงปลูกผัก ค้างผัก ซุ้ม ชนิดของพืช/ผักที่จะปลูก รั้วบ้าน และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ฯ เป็นผู้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และพร้อมกันรวมพลังสามัคคี ดำเนินกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)