ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ในตรวจรับการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

@ศพช.พิษณุโลก
14 ก.ค. 64
เวลา 14.30 น.

นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
ผอ.ศพช.พิษณุโลก
ในฐานประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ในตรวจรับการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)