โครงการตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 1 แจกข้าวไข่เจียว,ผักปันสุข

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา

@ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30-11.30 น.

“โครงการตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

นายประยุกต์ สุดธัญรัตน์
ผอ.ศพช.พิษณุโลก
นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
จัดกิจกรรมตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19
– แจกข้าวไข่เจียวจำนวน 150 กล่อง
– แจกผักปันสุข ปลอดสาร ผลิตผลจากพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากส่วนราชการข้างเคียง ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบศูนย์ศึกษาฯ และประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา
💖💖💖

(Visited 1 times, 1 visits today)