“กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กับ 9 เมนู” – การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา

@ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30-16.00 น.

โครงการตู้ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

“กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
กับ 9 เมนู”
– การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

สาธิตการทำเมนูอาชีพ
โดยนางสาวช่อเพชรรัดดา ปานโท้
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ศพช.พิษณุโลก

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากส่วนราชการข้างเคียง ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบศูนย์ศึกษาฯ
💖💖💖

(Visited 1 times, 1 visits today)