พัฒนากรระหว่างประจำการ รุ่น 1/2561

โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก
สถาบันการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)